Vanliga frågor

Hur mycket kostar golvläggning? Per kvadratmeter?

Kostnaden för golvläggning i Stockholm beror till stor del på vilket material och vilken metod ni väljer. Räkna med en kostnad på mellan 350 och 800 kronor per kvadratmeter. 

Vad behövs vid golvläggning?

Vad som behövs när ett golv ska läggas beror till stor del på vilken typ av golv det rör sig om, samt på underlaget. Underlaget ska vara rent och jämnt, vilket innebär att det kan behöva slipas, spacklas och rengöras innan golvet läggs. Det kan också vara nödvändigt att lägga en matta som skyddar golvet från fukt underifrån, eller en stegljudsisolering som minskar ljuden golvet ger ifrån sig.

Vad innebär fackmässig golvläggning?

Fackmannamässig golvläggning innebär att golvet har lagts i enlighet med gällande lagar och regler, samt enligt tillverkarens anvisningar. Vid oklarheter om huruvida en golvläggning är fackmannamässigt utförd går det bra att anlita en besiktningsman. 

Kan jag använda ROT-avdraget vid golvläggning?

Ja, du kan få ett avdrag på 30 procent av arbetskostnaden när du anlitar oss för golvläggning. Observera att avdraget endast gäller arbetskostnaden, och att det finns en gräns för hur stort avdrag du kan beviljas under ett år.